Ruletový systém Knut - privacy policy

Obchodné podmienky: 1. Štýl objednania: Vyplnenie registrácie.

2. Cena produktu: Plná verzia ruletového systému pre jednu osobu 2000,00 €.

3. Cena produktu: Plná verzia ruletového systému pre dve osoby 5000,00 €.

4. Cena produktu: Triálna (skúšobná alebo demo) verzia 200,00 €. 5.

Cena produktu: Plná verzia ruletový systém Knut Evolution pre jednu osobu 3000,00 €.

6. Cena produktu: Plná verzia ruletový systém Knut Evolution pre dve osoby 6000,00 €.

7. Plán dodania: Stiahnutie balíčka ihneď po zaplatení stiahnutím so serveru.

8. V prípade platby cez systém Western Union zaslanie zakúpenej verzie cez poštu alebo podľa vzájomnej dohody cez skype.

9. Zaplatenie akciovej ceny sa kvalita dodania nemení, ide o rovnaký produkt.

10. Akciové ceny môžu obsahovať zakaždým inú cenu, preto je dobré aby ste sledoval stránky a zmeny.

11. Ruletový systém Knut je chránený v zmysle medzinárodného autorského práva. Zakúpený ruletový systém nie je možné vrátiť.UPOZORNENIE! Po zaplatení klikni na "merchant return" a stiahni súbor do svojho počítača.

Podmienky použitia: V zmysle Zákona č. 52/1998 Z. z. Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov v informačných systémoch sa Pavol Knut Navratil týmto zákonom v plnej miere riadi. Evidované údaje nie sú žiadnym spôsobom poskytované tretej strane.

Find us on LinkedIn Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Find us on Googleplus Find us on Pinterest

+421-902-756-083 Len SMS

1 Čsl. brigády 20, Vrútky

navratil(at)systemknut.com

Online 11:00 - 23:00
Vytvorené 2014, Autorské právo © Pavol Knut Navrátil - Ruletový systém Knut Obchodné podmienky